Preguntes Freqüents

Quines són les condicions per inscriure al meu fill/a a l’Escola Bosc Arrels?

És important que la familia es senti en armonía amb els principis de la criança respectuosa i de l’educació viva, així com l’educació a l’aire lliure. Demanem als pares la disponibilitat per acompanyar al seu fill/a de forma presencial en el “periode d’adaptació” (familiarització).

Aquest projecte està homologat?

No. Es tracta d’una iniciativa privada per a nens i nenes en l’etapa d’escolarització no obligatòria. Està inspirat en les escoles a l’aire lliure homologades del nord d’Europa i tenim cura de seguir uns criteris pedagògics i de qualitat. Creiem que el sistema educatiu actual no respon a les necessitats reals dels infants, i la normativa espanyola no contempla aquest model educatiu. Per tant, ara mateix, no és possible homologar-lo.

Aprenen a llegir, escriure i matemàtiques?

Sempre respectem els ritmes i els interessos dels infants, i creiem en els aprenentatges naturals que van adquirint com a resultat del seu desenvolupament. Per això els acompanyem en aquest procés d’una manera vivencial, on l’observació constant és fonamental per adonar-nos de quines són aquestes necessitats i inquietuds, i poder oferir un ambient ric en cada moment.

Amb quin nivell de preparació arribaran a Primària? Els hi costarà adaptar-se al sistema “tradicional”?

Aquest projecte proveeix als nens d’ocasions, experiències i materials per a practicar certes habilitats que seran necessàries per als nens i nenes que accediran a l’etapa de primària.

Els nombrosos beneficis del contacte diari amb la natura i totes les experiències que hi viuen al seu ritme i sense pressió,  afavoreixen moltes capacitats que els hi seran molt útils per futurs aprenentatges: iniciativa i autonomia, imaginació i creativitat, concentració, cooperació i solidaritat, confiança en ells mateixos, millora de la psicomotricitat,…

Per altra banda, des del projecte es vol acompanyar aquest procés de transició/ canvi, i és per això que ens prestem a col·laborar amb l’escola de destí perquè tinguin la millor acollida i seguiment possible.

Val la pena portar al meu fill/filla a una escola viva a l’aire lliure encara que només sigui fins als 6 anys?

Depèn de cada família, de les seves necessitats i de com ho sentin. Creiem que un nen de 6 anys que ha tingut una etapa d’infantil on s’ha respectat les seves necessitats reals com a infant i on s’ha pogut acompanyar tot un procés de creixement emocional, està més preparat per afrontar un sistema educatiu com el que tenim actualment, que no pas un nen de 3 anys.

El meu fill/filla té una discapacitat, puc apuntar-lo a la vostra escola?

Aquest projecte està obert a tots els nens i nenes. A l’equip tenim formació i experiència en educació especial, i coneixements de Llengua de Signes Catalana.

Què passa si fa mal temps?

Els noruegs diuen que no hi ha mal temps, sinó roba inadequada. Tot i això, davant d’algunes condicions meteorològiques ens quedarem al nostre “refugi”.

Quina és la ratio d’acompanyants/infants?

La ratio és de 1 acompanyant per cada 6-7 infants.

Com es garanteix la seguretat dels infants al bosc?

Els acompanyants coneixem els diferents espais on ens movem amb els infants i els riscos que es poden trobar. Aquests no els eliminem, sinó que es controlen, de manera que els infants aprenen a conèixer millor els seus límits i les seves capacitats. Els familiars han de conèixer aquests riscos i acceptar-los a l’hora d’incorporar els seus fills/es al projecte.

Podem els familiars acompanyar els infants?

Durant el procés “d’adaptació” (familiarització), un familiar de referència ha d’acompanyar l’infant (recomanem que sigui sempre el mateix). Aquest procés és totalment individual per a cada infant, així doncs, no establim cap període de temps, cada nen viu la separació dels seus pares de forma diferent, i nosaltres intentem abordar aquest procés de forma individual amb cada família.

Crearem un espai de famílies per facilitar tot aquest procés, de manera que tot sigui gradual i poder garantitzar a l’infant, la vostra presència i el vostre recolzament sempre que ho necessiti.

Després d’aquest període, els pares tenen espai durant l’entrada i la sortida per compartir temps amb els seus fills al “refugi” o al seu entorn.

Els dies que fem alguna sortida, podran venir els familiars que així ho vulguin.